24 members

VIETNAM     
 Nguyen Ngoc
TAIWAN  
 Lu Yu Lin
SOUTH KOREA  
 Bae Gi Beom
 Hoon Heo
 Kwon Minjae
 Lee Kyodou
 Park Chang Hyun
 Ryu Dong-Su
 Soo Moon Seong
 Sung-jin Kim
PHILIPPINES  
 Marasigan Ernie T.
JAPAN  
 Okazaki Shinji
 Tanaka Muneyuki
 Yamaguchi Yui
 Yoshiyuki Shimizu
INDIA  
 Agarwal Saurabh
HONG KONG  
 Hori Yusaku
CHINA  
 Gao Daming  
 Xu Yao  
 Ye Wengao 
 Yin Yuxiang 
 Zhang Wayne  
TURKEY  
 Karakas Okay
 Saltik Afsin